Gebruik bij depressie

Betablokkers kunnen onder meer worden voorgeschreven bij een hoge bloeddruk of bij hartproblemen om bijvoorbeeld de hartslag te vertragen en de zuurstofbehoefte van het hart verminderen. Er kunnen bij het gebruik van bètablokkers bijwerkingen optreden, waar depressie er één van kan zijn. Over het algemeen worden bètablokkers door de meeste patiënten prima verdragen zonder al teveel bijwerkingen. Er zal dan ook maar bij een klein deel van de patiënten depressie optreden als gevolg van het gebruik van een bètablokker.

Metoprolol
Metoprolol is een van de bètablokkers die bij gebruik tot een depressie kan leiden. Dat is zoals gezegd, maar bij een beperkte groep het geval. Het is namelijk een zeldzame bijwerking. Als er gedurende het gebruik van deze bètablokker een depressie optreedt, dan is dat aan verschillende symptomen te herkennen. Bijvoorbeeld aan een sombere stemming, maar ook aan somberheid en aan een neerslachtig gevoel.De patiënt zal minder interesse tonen in de dagelijkse dingen en kan een gevoel van leegheid ervaren. In het algemeen kan er gesproken worden over minder plezier in het leven hebben. Naast depressieve gevoelens kunnen ook andere bijwerkingen optreden, zoals angst en verwardheid, maar ook kunnen er hallucinaties ontstaan. Indien er sprake is van een depressie die gekoppeld kan worden aan het gebruik van metoprolol, dan wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.

Geen wetenschappelijk bewijs
Met de introductie van propanolol als bètablokker is er al een vermoeden ontstaan dat bètablokkers depressie als bijwerking kunnen hebben. Er zijn echter veel verschillende
onderzoeken naar verricht, waarbij in eerste instantie wel van associatie gesproken kon worden tussen bètablokkers en depressie. De associatie werd echter niet definitief bevestigd, zodat op basis daarvan de conclusie is getrokken dat er geen wetenschappelijk bewijs aanwezig is dat een relatie legt tussen het gebruik van bètablokkers en een verhoogd risico op ontstaan van een depressie. Overigens is aan de hand van casestudies wel vastgesteld dat er mogelijk een verband is tussen propanolol en depressie.

Leave a Reply

E-book minder stress

Natuurlijke alternatieven

E-book meer zelfvertrouwen