Gebruik bij migraine

Bètablokkers worden sinds enige tijd ook voorgeschreven bij migraine, dit gebeurt echter alleen wanneer deze migraine zo ernstig is dat de patiënt het nodig heeft. Bij het gebruik van medicijnen moet er altijd voorzichtig mee omgegaan worden. Door een te hoge dosering kunnen handen en voeten koud gaan aanvoelen, dit komt doordat de doorbloeding verminderd wordt. Bij langdurig gebruik of hoge doseringen kan er ook hoofdpijn ontstaan.

Het gebruik van betablokkers bij migraine is een methode om de symptomen te voorkomen. Een migraine aanval kan om verschillende redenen ontstaan. Er treedt doorgaans een tijdelijke vernauwing op van de bloedvaten op die daarna een verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft. Daardoor kan een kloppende hoofdpijn ontstaan die al dan niet gepaard gaat met andere symptomen, zoals misselijkheid en een droge mond. Bètablokkers hebben een gunstige uitwerking op bloedvaten en kunnen daarom in bepaalde gevallen voorgeschreven worden aan patiënten met migraine.

Doel van betablokkers
Betablokkers hebben als doel de hartslag en bloeddruk te reguleren en hebben daarbij voor patiënten met migraine een gunstige bijwerking. Daardoor kunnen de kloppende hoofdpijn en andere symptomen voorkomen en bestreden worden. Een bètablokker is in de eerste plaats een medicijn dat voorgeschreven wordt bij hartklachten en afwijkingen die betrekking hebben op het bloed in het lichaam. De bloeddoorstroming wordt door het medicijn gestimuleerd en dat heeft een gunstige uitwerking op de bloeddruk. Overigens is de exacte werking van bètablokkers bij gebruik voor migraine niet bekend, maar men weet wel dat de medicijnen een remmende werking hebben op de overdracht voor prikkels die een migraineaanval kunnen uitlokken. Verder zorgt het middel ervoor dat er sprake is van een verminderde aanmaak van stoffen die voor pijn kunnen zorgen.

Betablokkers zijn niet geschikt voor patiënten met astma of COPD. De middelen zijn vooral preventief bedoeld om migraineaanvallen te voorkomen en kunnen worden voorgeschreven als er sprake is van meerdere ernstige migraineaanvallen per maand.

Atenolol en metoprolol
Er zijn verschillende soorten bètablokkers en één daarvan atenolol die geschikt is om bij migraine te gebruiken. Het voordeel van atonolol is dat in de helft van de gevallen een migraineaanval kan worden voorkomen. Dat betekent echter ook dat de andere helft van de migrainepatiënten er geen baat bij heeft. Een van de nadelen van het medicijn is dat het een aantal bijwerking kan hebben, zoals een licht gevoel in het hoofd en vermoeidheid bij inspanning. Het gebruik van bètablokkers bij migraine biedt meer opties dan alleen atenolol. Een andere bekende bètablokker die ook bij migraine kan worden gebruikt is metoprolol. Ook voor dit medicijn geldt dat de ene helft van de migrainepatiënten er wel baat bij heeft en de andere helft niet. Beide bètablokkers kunnen ook voor migraine worden gebruikt die veroorzaakt wordt door menstruatie. Het is dan van belang om drie dagen voorafgaand aan de menstruatie te starten met de inname.

Propranolol
Propranolol is een veel gebruikte bètablokker bij migraine. Dit medicijn voorkomt een migraineaanval in de helft van de gevallen. De andere helft heeft geen baat bij deze bètablokker. Er is wel vaak eerst tijd nodig om het medicijn te laten werken, dit duurt gemiddeld twee tot vier maanden. Daarna kan er pas gezegd worden of de aanvallen werkelijk verminderd zijn door het gebruik van propranolol. Desondanks is hoofdpijn een bijwerking van propranolol. Daarom moet er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een aanval van migraine of het ontstaan van hoofdpijn door gebruik van dit medicijn. Slaapstoornissen en duizeligheid zijn ook voorkomende bijwerkingen. Het medicijn moet altijd zolang als nodig is worden ingenomen volgens het voorschrift van de arts. Patiënten die oud zijn hebben vaak minder aanvallen, waardoor het soms nodig is om het gebruik af te bouwen. Indien migraine voorkomt met de menstruatie, kan men drie dagen voor de menstruatie dit medicijn innemen. Zo begint de werking dan op tijd. Als er ernstige bijwerkingen optreden of wanneer de bijwerkingen erger zijn dan de migraine zelf, staak dan met het gebruik van propanolol. Ga dan in overleg met de arts welk medicijn er dan ingenomen kan worden. Ook metopropol een bekende bètablokker, die veel wordt voorgeschreven bij migraine. Metopropol kan een alternatief zijn voor propanolol.

E-book minder stress

Natuurlijke alternatieven

E-book meer zelfvertrouwen