Recente onderzoeksresultaten

Betablokkers worden doorgaans voorgeschreven aan hart- en vaatpatiënten om daarmee het hart te ontlasten. Het middel zorgt ervoor dat adrenaline dat als stresshormoon bekend staat minder goed functioneert. Naast patiënten met hart- en vaatziekten krijgen ook patiënten met een hoge bloeddruk vaak een bètablokker voorgeschreven.

Ook werd tot voor kort aan de hand van een onderzoeksresultaat het middel gebruikt om
toe te dienen bij operaties om daarmee het risico op overlijden te voorkomen. Daar is
men nu op teruggekomen. Er is namelijk gebleken dat het onderzoeksresultaat dat door
professor dr. Don Poldermans is vastgesteld op basis van fraude tot stand is gekomen.
De fraude met de onderzoeksresultaten heeft vermoedelijk tot vele slachtoffers geleid.

Oude richtlijnen bètablokkers
Op basis van het onderzoek van Don Poldermans werden bètablokkers massaal gebruikt
voor bepaalde operaties. De professor is zelfs internationaal doorgebroken in 1999 met
zijn onderzoeksresultaten, waaruit zou blijken dat de kans op overlijden bij een operatie
tot 90 procent gereduceerd kon worden. In 2009 werden daarop de richtlijnen in Europa
aangepast voor het voorschrijven van bètablokkers. Het middel werd ineens massaal
gebruikt voor operaties. In 2011 kwam de professor in opspraak, waarbij ontdekt werd
dat onderzoeken onzorgvuldig werden uitgevoerd en dat er studiegegevens gefingeerd zijn.

Nieuwe richtlijnen bètablokkers
Er wordt de laatste tijd opgeroepen om meer onderzoek te doen naar bètablokkers om de
precieze werking vast te stellen. De Europese en Amerikaanse richtlijnen zijn in ieder
geval al aangepast, waarbij er terughoudendheid wordt betracht bij het adviseren van
bètablokkers bij operaties. Zo zouden bètablokkers alleen nog maar moeten worden
voorgeschreven aan patiënten met hart- en vaatziekten of patiënten met een hoge
bloeddruk. Voor deze groep patiënten zijn de bètablokkers in eerste instantie ook
bedoeld tot professor Don Poldermans aanbeveling gaf om het middel preoperatief te
gebruiken.

Er is nog altijd een debat gaande over het gebruik van bètablokkers, waarbij er in de
laatste onderzoeken een oproep werd gedaan om meer onderzoek naar de exacte
werking van bètablokkers. Overigens heeft de Erasmus Universiteit naar aanleiding van
het fraudeleuze onderzoek van Don Poldermans laten weten geen urgente aanleiding te
zien voor nieuw wetenschappelijk onderzoek betreffende het specifieke onderwerp.

Er is wel bereikt dat de richtlijnen in Europa en Amerika zij aangepast met als gevolg
dat bètablokkers niet meer standaard worden voorgeschreven en gebruikt bij niet-
cardiologische chirurgie. De richtlijnen stellen echter nog wel dat bètablokkers wel
nodig zijn voor bepaald hoogrisicopatiënten. Deze richtlijn is mede gebaseerd op het
onderliggende onderzoek van Anai Durazzo, dat volgens onderzoekers en een aantal
Britse cardiologen slecht onderbouwd zou zijn en gebreken kent. Het aantal deelnemers
aan het onderzoek was bijvoorbeeld te beperkt.

E-book minder stress

Natuurlijke alternatieven

E-book meer zelfvertrouwen