Bucindolol

Gencaro (bucindolol) is in de Verenigde Staten onderdeel van een medisch onderzoek en is een farmacologisch unieke bètablokker. Bucindolol is een in ontwikkeling zijnde milde vaatverwijdend middel voor de preventie van atriale fibrillatie / atriale flutter in een genetisch gemodificeerde hartfalen populatie (dus bestemd voor patiënten met hartfalen en een verminderde linker ventrikel ejectiefractie, HFREF).

Wanneer wordt bucindolol voorgeschreven?
Bucindolol wordt als bètablokker voorgeschreven bij hartfalen. Bucindolol is een bètablokker en een geneesmiddel dat door een arts wordt voorgeschreven als deze de hartritmestoornissen beheersbaar wil maken. Bucindolol is een zogenoemde niet selectieve bètablokker. Bucindolol heeft extra zwak alfa blokkerende eigenschap, een farmacologisch middel. Bucindolol heeft ook een intrinsieke sympathicomimetische activiteit. Bucindolol werd in 2009 in de Verenigde Staten niet als medicijn erkend en mag dus in de Verenigde Staten niet voor hartfalen worden voorgeschreven.

Food and Drug Administration (FDA)
Als afdeling van het Amerikaanse departement of Health and Human Services is de FDA een uitvoerende afdeling die verantwoordelijk is voor erkenning van medicijnen. Dit in het kader van haar functie om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Primair wordt deze taak door de FDA uitgevoerd door middel van toezicht en controle op de voedselveiligheid en gezondheid. Ook de beoordeling van nieuwe medicijnen en van op de markt te brengen voedingssupplementen is een taak van de FDA.

Bucindolol is bezig om goedkeuring te krijgen van de FDA
Als bètablokker voor hartfalen worstelt bucindolol er mee om goedkeuring te krijgen van de FDA. FDA zet vraagtekens bij het klinisch resultaat van de uitgevoerde studies en ook bij de integriteit van de onderzoeksgegevens. De FDA wil meer gegevens en informatie om over bucindolol een onafhankelijke audit op te kunnen stellen. In Nederland is bucindolol dan ook niet in Nederlandse apotheek verkrijgbaar.

Te nemen maatregelen om goedkeuring te krijgen
De fabrikant van bucindolol moet een aantal onderzoeksactiviteiten uitvoeren en de resultaten van deze onderzoeken voorleggen aan de FDA. Het gaat hierbij om:
1. Het uitvoeren van klinisch onderzoek onder patiënten met hartfalen.
2. Uitvoeren van klinisch farmacologische studies naar de interactie tussen bucindolol als geneesmiddel en hoe de kinetische farmacologie problemen aangepakt moeten worden.
3. Onderzoek om te kunnen karakteriseren van de Gencaro (bucindolol hydrochloride) metabolieten.

Veelgenoemde bijwerkingen bucindolol
Bucindolol heeft als bètablokker (nog) geen geregistreerde bijwerkingen. Onderzoeken onder gebruikers moeten deze bijwerkingen inzichtelijk maken.

Wanneer deze bètablokker niet gebruiken?
Onderzoeken onder proefgebruikers van bucindolol en de onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de FDA moeten inzichtgeven wanneer bucindolol beter niet gebruikt en door een arts niet voorgeschreven kan worden.

Merknamen van bucindolol
Bucindolol is de werkzame stof van het product dat door de fabrikant merkloos onder de naam bucindolol wordt verkocht. Er zijn geen merkproducten met de naam bucindolol bekend.

Generieke namen voor het medische middel bucindolol
Bucindolol komt, na goedkeuring en toelating door de FDA, merkloos en als generiek middel, dus als medicijn, op de markt. Bucindolol wordt, na toelating door de FDA op de markt, ook onder die naam bekend bij artsen, apotheken en andere medische instellingen.

E-book minder stress

Natuurlijke alternatieven

E-book meer zelfvertrouwen